Con dấu doanh nghiệp mẫu - Giá làm dấu doanh nghiệp tròn

0909 228 041

khac dau tai tphcm

khac dau tai tphcm

khac dau tai tphcm

khac dau tai tphcm

 Con dấu doanh nghiệp là gì?  Ngày nay, khi nền kinh tế mở cửa hơn, các công ty ngày càng nhiều và sự cạnh tranh giữa các công ty ngày càng tăng. Con dấu công ty là thương hiệu, là dấu ấn đặc trưng giúp phân biệt công ty này giữa vô số các công ty trên thị trường. Vậy con dấu công ty là gì và pháp luật Việt Nam quy định như thế nào? 

Con dấu doanh nghiệp quy định thủ tục về con dấu công ty

Quy định về con dấu của doanh nghiệp

Quy định về con dấu của doanh nghiệp

Con dấu doanh nghiệp là vật phẩm pháp lý mang dấu ấn nhận dạng của một doanh nghiệp. Chúng được cấp sau khi công ty đã hoàn thành thủ tục thành lập công ty hoặc sau khi đã thực hiện thủ tục thay đổi con dấu công ty. Cùng với những cải cách khác về luật doanh nghiệp, việc cải cách  thủ tục khắc dấu công ty đã tạo thuận lợi hơn cho các công ty trong hoạt động kinh doanh. Một trong những cải cách đáng chú ý nhất của Đạo luật công ty mới nhất là các công ty có thể sử dụng  nhiều con dấu cùng một lúc.

Quy định về con dấu của doanh nghiệp khoản 1 Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định dấu của doanh nghiệp bao gồm:

Dấu được làm tại cơ sở khắc dấu; Hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Trong đó, theo quy định về con dấu của doanh nghiệp tại Nghị định 130/2018/NĐ-CP thì chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng, theo đó, người có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khóa công khai của người ký có thể xác định được chính xác:

Việc biến đổi nêu trên được tạo ra bằng đúng khóa bí mật tương ứng với khóa công khai trong cùng một cặp khóa;

Sự toàn vẹn nội dung của thông điệp dữ liệu kể từ khi thực hiện việc biến đổi nêu trên.

Mẫu quy chế quản lý và sử dụng con dấu của doanh nghiệp

Mẫu quy chế quản lý và sử dụng con dấu của doanh nghiệp

Trước đây, việc cấp và sử dụng con dấu doanh nghiệp do Bộ Công an chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, theo luật công ty mới, công ty có quyền  quyết định về hình thức, số lượng và  nội dung con dấu của mình. Luật mới quy định thay vì phải đăng ký con dấu + mẫu dấu với cơ quan công an, bạn có thể tự đổi con dấu và thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh, sau đó đăng tải mẫu  dấu lên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.

Trường hợp muốn thay con dấu mới hoặc làm mất con dấu, doanh nghiệp có thể tự làm con dấu hoặc đặt làm con dấu theo quy định  trên mà không cần thông báo mẫu con dấu với Cơ quan đăng ký  doanh nghiệp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. xác định vị trí. được đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo quy định trước đây.

Hiện nay, theo quy định tại Khoản 2 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014 thì trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu quy chế quản lý và sử dụng con dấu của doanh nghiệp, con dấu giám đốc với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp 2020 đã bỏ quy định này tại Luật Doanh nghiệp 2014.

Đồng nghĩa, từ ngày 01/01/2021, doanh nghiệp sẽ không cần thực hiện thủ tục thông báo mẫu quy chế quản lý và sử dụng con dấu của doanh nghiệp.

Mẫu thay đổi con dấu doanh nghiệp

Mẫu thay đổi con dấu doanh nghiệp

Mẫu thay đổi con dấu doanh nghiệp khoản 3 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định việc quản lý, sử dụng và lưu giữ, thay đổi con dấu doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty.

Quy định này đã được Luật Doanh nghiệp 2020 bổ sung thêm căn cứ thực hiện. Theo đó, việc quản lý và lưu giữ con dấu còn được thực hiện theo quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành.

Nếu như Luật Doanh nghiệp 2014 quy định con dấu được quản lý và lưu giữ theo Điều lệ công ty thì tại Khoản 3 Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có thể tự ban hành quy chế đối với việc sử dụng con dấu của mình.

Bên cạnh đó, quy định mới còn hạn chế trường hợp sử dụng dấu của doanh nghiệp. Mẫu thay đổi con dấu doanh nghiệp luật Doanh nghiệp 2014 hiện đang cho phép con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu.

Nhưng từ ngày 01/01/2021, hai bên trong giao dịch sẽ không được thỏa thuận về việc sử dụng con dấu mà chỉ được sử dụng con dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.

Mẫu thay đổi làm giả con dấu công ty

Thủ tục đăng ký con dấu doanh nghiệp thủ tục làm con dấu doanh nghiệp

Thủ tục đăng ký con dấu doanh nghiệp

Theo Luật doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp tự quyết định hình thức, số lượng và việc quản lý con dấu trong quá trình hoạt động kinh doanh. Do đó, quyền quản lý con dấu doanh nghiệp theo luật Trinam sẽ như sau:

  • Nếu công ty có quy chế quản lý con dấu thì thực hiện theo quy chế quản lý con dấu đã được phê duyệt.
  • Trường hợp công ty không có quy định về quản lý con dấu thì quyền quản lý con dấu được áp dụng theo nội dung quy định tại Điều lệ công ty.
  • Trong trường hợp còn lại, Giám đốc công ty sẽ có quyền quản lý con dấu của công ty. 

Cũng theo quy định trên, người quản lý công ty cần kiểm tra các văn bản nội bộ để đảm bảo việc quản lý con dấu tròn của công ty được thực hiện theo đúng  ý chí của công ty.

Thủ tục đăng ký con dấu doanh nghiệp thủ tục làm con dấu doanh nghiệp:

Bước 1: Tranh điêu khắc: Sau khi thành lập công ty và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (công ty), công ty tiến hành khắc dấu tại công ty khắc dấu. thời gian: Từ 01 - 02 ngày làm việc

Bước 2: Báo cáo mẫu con dấu với Cơ quan đăng ký kinh doanh bằng cách gửi báo cáo để công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ bao gồm:

Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Lưu ý khi sử dụng con dấu công ty.

Thể Thức Thông Báo Về Việc Sử Dụng Mẫu Con Dấu Doanh Nghiệp Cho Hai Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Và Công Ty Cổ Phần.

Quyết định hiển thị việc sử dụng các mẫu tem trong nhà.

Thời gian hoàn thành sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký con dấu doanh nghiệp thủ tục làm con dấu doanh nghiệp: 03-05 ngày làm việc. 

Làm giả con dấu doanh nghiệp

Làm giả con dấu doanh nghiệp

Pháp luật trao cho công ty quyền tự quyết trong việc quyết định hình dạng và số lượng con dấu tròn. Vì vậy, khi công ty quyết định khắc nhiều con dấu tròn vì lý do công việc cần lưu ý:

Quyết định về số lượng, hình dáng con dấu tròn phải được chủ sở hữu, hội đồng thành viên và đại hội đồng cổ đông thông qua về mặt pháp lý trước khi tiến hành khắc con dấu theo yêu cầu. Việc sử dụng con dấu của công ty phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về quản lý con dấu, Điều lệ công ty và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Nếu không đủ cơ sở điều tra hình sự, hành vi làm giả con dấu doanh nghiệp, tài liệu sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo Điều 13 Khoản 4 Nghị định 144/2021/NĐ-CP về vi phạm quy định về quản lý và sử dụng làm giả con dấu doanh nghiệp, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau:

Làm giả hồ sơ để làm thêm con dấu của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước.

Làm giả con dấu hoặc sử dụng con dấu giả.

Chiếm đoạt, mua bán trái phép con dấu.

Tiêu hủy trái phép con dấu.

Do đó, hành vi làm giả con dấu, làm con dấu sao y bản chính hoặc sử dụng con dấu giả sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Ngoài ra, hành vi, tội phạm trục xuất người nước ngoài còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung: tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Giá khắc dấu tròn công ty

Giá khắc dấu tròn công ty

Con dấu theo Bộ luật Dân sự không phải là tài sản nên việc chiếm hữu con dấu hiện nay không thể  kiện đòi tài sản như  tài sản hữu hình của doanh nghiệp. Con dấu là công cụ để xác lập ý chí của công ty đóng dấu xác nhận vào các văn bản, giấy tờ, hợp đồng của công ty.

Theo Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, thủ tục thông báo mẫu con dấu của công ty, chi nhánh trên cổng thông tin điện tử quốc gia đã được bãi bỏ. Vì vậy, con dấu công ty sẽ có hiệu lực kể từ ngày kết thúc việc khắc dấu theo quyết định của công ty.

Trước khi tiến hành khắc dấu gỗ theo yêu cầu, khắc dấu công ty, việc biết địa chỉ khắc dấu mà còn phải biết chi phí giá khắc dấu tròn công ty là vô cùng quan trọng. Trên thị trường hiện nay, giá khắc dấu tròn công ty rất đa dạng. Tại sao lại có sự khác biệt như vậy? Chúng ta hãy tìm thấy nhau.

Sự khác biệt về giá khắc dấu tròn công ty này là do sự khác biệt về thiết bị khắc, chất lượng khắc, loại tem, kỹ thuật khắc và chi phí vận chuyển. Mỗi cơ sở khắc dấu đều có máy móc, thiết bị, kỹ thuật khắc dấu khác nhau nên thành phẩm cuối cùng cũng khác nhau. Ngoài ra, nếu bạn đặt hàng từ bên ngoài tỉnh, một khoản phí vận chuyển riêng sẽ được yêu cầu. 

Không có kết quả nào
Hãy gọi cho chúng tôi
Chat với chúng tôi qua zalo
Facebook messenger

0909 228 041

Hỗ trợ online